Chrysalis Collection

Chrysalis Earrings - Amber
Chrysalis Earrings - Amber
$0.00 NZD
View
Chrysalis Earrings - Black & Gold
Chrysalis Earrings - Black & Gold
$0.00 NZD
View
Chrysalis Earrings - Burnt Orange
Chrysalis Earrings - Burnt Orange
$0.00 NZD
View
Chrysalis Earrings - Green & Gold
Chrysalis Earrings - Green & Gold
$1,780.00 NZD
View
Chrysalis from a branch Necklace
Chrysalis from a branch Necklace
$2,700.00 NZD
View
Chrysalis Ring
Chrysalis Ring
$480.00 NZD
View
Chyrsalis Necklace - GOLD
Chyrsalis Necklace - GOLD
$2,900.00 NZD
View
Glass Chrysalis Necklace
Glass Chrysalis Necklace
$0.00 NZD
View
Glass Chrysalis Necklace - Green & Gold
Glass Chrysalis Necklace - Green & Gold
$2,900.00 NZD
View
Mini Chrysalis Necklace
Mini Chrysalis Necklace
$1,560.00 NZD
View
  
honeypot@spinningplanet.co.nz